ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 24  Issue : 2  Year: 2018

Super refractory status epilepticus of neuropsychiatric systemic lupus erythematosis: a rare case [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-09821 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.09821  

Super refractory status epilepticus of neuropsychiatric systemic lupus erythematosis: a rare case

Mehmet Fatih Göl, Mehmet Fatih Yetkin, Elif Gülşen Köse, Füsun Ferda Erdoğan
Erciyes University School of Medicine, Department of Neurology, Kayseri, Turkey

Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease with extensive organ involvement. The involvement of the central nervous system is called neuropsychiatric-SLE (NP-SLE), with an epileptic seizure rate of 6.7-14.4%. The prognosis of epilepsy in NP-SLE patients is fairly good, usually long-term antiepileptic treatment is not needed and only 24% of patients require polytherapy. Less than half of seizures are focal onset seizures and focal onset seizure secondary status epilepticus is rarely seen in NP-SLE. A 17-year-old woman with focal onset seizures and impaired awareness with right lower extremity weakness who was diagnosed as SLE whose seizures could not be controlled despite antiepileptic treatment was presented to draw attention to management of super refractory status epilepticus and to review neuropsychiatric-SLE.

Keywords: SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS, SUPER REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS, FOCAL SEIZURES


Nöropsikiyatrik sistemik lupus eritematozus ile ilişkili süper refrakter status epileptikus: nadir görülen bir olgu

Mehmet Fatih Göl, Mehmet Fatih Yetkin, Elif Gülşen Köse, Füsun Ferda Erdoğan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Sistemik lupus eritematozus(SLE) yaygın organ tutulumu ile giden, otoimmün bir hastalıktır. Merkezi sinir sistemi tutulumuna nöropsikiyatrik SLE(NP-SLE) adı verilmekte olup, NP-SLE’de %6,7-14,4 arasında epileptik nöbet görülmektedir. NP-SLE hastalarında epilepsinin prognozu oldukça iyidir, genellikle uzun süreli antiepileptik tedaviye ihtiyaç duyulmaz ve hastaların sadece %24’ünde politerapi gerekmektedir. Nöbetlerin yarısından azı fokal başlangıçlı nöbet şeklinde olup, nöropsikiyatrik-SLE de fokal başlangıçlı nöbete sekonder status epileptikus nadir görülmektedir. On yedi yaşında SLE tanısı konulan sağ alt ekstremitede güçsüzlük ile başvuran takiplerinde farkındalığın bozulduğu fokal başlangıçlı nöbet gözlenen, antiepileptik tedaviye rağmen nöbetleri kontrol altına alınamayan hasta, süper refrakter status epileptikusun tedavi yönetimine dikkat çekmek ve nöropsikiyatrik-SLE’ yi gözden geçirmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS, SÜPER REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS, FOKAL NÖBETLER
Corresponding Author: Mehmet Fatih Göl, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 
Copyright © 2018 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale