ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Pentylenetetrazole Kindling Epilepsy Model [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(1): 6-12 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.08108  

Pentylenetetrazole Kindling Epilepsy Model

Özlem Ergül Erkeç, Okan Arıhan
Yuzuncu Yil University, Faculty Of Medicine, Department Of Physiology, Van, Turkey.

Epilepsy is one of the most common neurologic disorders affecting approximately 1% of the general population, and no alleviation was achieved in one third of the patients medicated with antiepileptic drugs. Current treatments of epilepsy are symptomatic and have more
anti-seizure effects than antiepileptic effects. These therapies do not cure epilepsy. Basic mechanisms of epilepsy have not entirely been clarified yet. Using seizure and epilepsy animal models, our comprehension about basic mechanisms underlying epileptogenesis has improved. In addition, animal models of epilepsy and seizures are very useful in the discovery and development of new antiepileptic drugs. Pentylenetetrazole (PTZ) is widely used in antiepileptic drug discovery studies, and PTZ kindling model is very important to understand the pathophysiology of epilepsy. In this review, current information about PTZ kindling model was given in this aspect.

Keywords: Chemical kindling, epilepsy; experimental animal models; pentylenetetrazole; rat.


Pentilentetrazol Tutuşma Epilepsi Modeli

Özlem Ergül Erkeç, Okan Arıhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van.

Epilepsi genel popülasyonun yaklaşık %1’ini etkileyen en yaygın nörolojik düzensizliklerden biridir. Antiepileptik ilaç tedavisi gören hastaların üçte birinde hiçbir hafifleme elde edilememektedir. Epilepsi için kullanılan güncel tedaviler semptomatiktir ve antiepileptik etkiden ziyade anti nöbet etkilidir. Bu tedaviler epilepsiyi tedavi etmemektedir. Epilepsinin temel mekanizmaları da henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Nöbet ve epilepsi hayvan modelleri kullanılarak epilepsinin temelinde yatan mekanizmaları kavrayışımız ilerlemektedir. Ayrıca epilepsi ve nöbet hayvan modelleri yeni antiepileptik ilaç keşfi ve gelişimi bakımından kullanışlıdırlar. Pentilentetrazol (PTZ), antiepileptik ilaç keşif çalışmalarında yaygın biçimde kullanılmaktadır ve PTZ tutuşma modeli epilepsinin patofizyolojisinin anlaşılması bakımından oldukça önemlidir. Bu derlemede, PTZ kindling modeli hakkında güncel bilgiler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal kindling, epilepsi; deneysel hayvan modelleri; sıçan; pentilentetrazol.


Özlem Ergül Erkeç, Okan Arıhan. Pentylenetetrazole Kindling Epilepsy Model. Epilepsi. 2015; 21(1): 6-12

Corresponding Author: Özlem Ergül Erkeç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale